noalt

Rodo

Jakość wody

Dla Mieszkańców

O spółce

Odbiór odpadów zielonych

Galeria

Szukaj:
Wyszukiwana fraza może znajdować się w jednym z poniższych tematów:
 • Polityka Prywatności - osoby fizyczne
 • Polityka Prywatności - osoby prawne
 • Polecenie zapłaty
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Badania archiwalne - 2016 rok
 • Badania archiwalne - 2015 rok
 • Certyfikat Akredytacji
 • Ogłoszenie dopłaty do taryf 2019
 • Ceny za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach obowiązujące od dnia 01.01.2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
 • Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu oraz wymagania instalacyjne
 • UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego
 • Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?
 • Informacja dotycząca spotkania z mieszkańcami osiedla Łomianki Górne w sprawie dokończenia realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska i Kasztanowa
 • Informacja dla Mieszkańców osiedla Łomianki Górne w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska, Kasztanowa
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2015
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2014
 • Cennik Usług ZWiK
 • Wyślij stan wodomierza
 • Dokumenty do pobrania
 • Logowanie e-BOK
 • Schematy organizacyjne
 • Informacje
 • Fundusz Spójności
 • Zakres rzeczowy
 • Informacje o projekcie
 • Tablice Informacyjne
 • Tablice Pamiątkowe
 • Efekt Ekologiczny
 • Schemat organizacyjny JRP
 • Fundusz Spójności
 • Zakres rzeczowy
 • Informacje o projekcie
 • Tablice Informacyjne
 • Efekt Ekologiczny
 • Schemat organizacyjny JRP
 • Tablica Pamiątkowa
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.248.702,06 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki - budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 679 113,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.599,97zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.499.727,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 8.262.280,26 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.106.583,00 zł zł
 • Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.800,00 zł
 • Budowa sieci wod-kan (Dobra, Nowa i Stara)
 • Budowa sieci wod-kan (Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów)
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna Droga w gminie Łomianki”
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy u. Brukowej 2A”.
 • Dostawa pomp, wirników, łańcuchów i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków będących w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki w ramach 14 CZĘŚCI.
 • Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych [typu cargo/kombi/van/tour van] w formie leasingu operacyjnego
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego – II postępowanie
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego
 • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Akinsa w Łomiankach.
 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III” - II postępowanie
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III"
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki
 • Dostawa wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu poprzez transmisję radiową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki” – II postępowanie
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki”
 • „Dostawa samochodu dostawczego z plandeką w formie leasingu operacyjnego”.
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w ul. Cienistej w Łomiankach”.
 • „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Bajkowy, Kępa Kiełpińska oraz fragmentów sołectw Dziekanów Polski, Kiełpin i Dziekanów Leśny w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap IV”.
 • „DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z ZABUDOWĄ TYPU ŚMIECIARKA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO – NR SPRAWY ZWIK/ZP/PN-D/78/12/2019”.
 • „ PRZYJĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 02 01” -NR SPRAWY ZWIK/ZP/PN-U/53/10/2019”
 • „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ,NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH, DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C, NA TERENIE GM. ŁOMIANKI”- NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN-B/27/05/2019
 • „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ,NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH, DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C, NA TERENIE GM. ŁOMIANKI”- NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN-B/07/02/2019
 • Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020
 • „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS wraz z modułem do modelowania sieci wodociągowej na potrzeby ZWiK”.
 • Zaproszenie i anulowanie zaproszenia do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020
 • „1) Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka, Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki. 2) Zaprojektowanie i budowa sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa” .
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baczyńskiego w gminie Łomianki”.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego i ul. Vivaldiego w gminie Łomianki”.
 • ” Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu audytu energetycznego na potrzeby Zamawiającego”
 • „Odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego w zakresie robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz konserwacyjnych nawierzchni w ul.koscielna droga na odcinku od ul.wiślanej do ul.armii poznań oraz ul.szymanowskiego od ul.chopina do ul.kościelna droga"
 • „Odbiór, transport i odzysk osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach”.
 • HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 2020
 • Podział Gminy na rejony odbioru odpadów zielonych
 • HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2019
 • „PRZYJĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 02 01”
 • „Opracowanie dokumentacji środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby wykonania budowy kompostowni jako instalacji do odzysku odpadów organicznych na działkach 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 obręb Łomianki Dolne., gmina Łomianki” - Nr sprawy ZWIK/31/09/2020.
 • „DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z ZABUDOWĄ TYPU ŚMIECIARKA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO – NR SPRAWY ZWIK/ZP/PN-U/13/03/2020”.
 • Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga – Etap 1
 • „ DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO”.
 • „ Wybudowanie fragmentu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej do ulicy Osiedlowej, na działkach dz. 908/2, 908/6, 908/4 351/1 obr. 0004 w gminie Łomianki, wraz z armaturą i odgałęzieniami bocznymi tych sieci w liniach rozgraniczających drogi dojazdowe oraz z włączeniem ww. wybudowanej sieci do istniejącej infrastruktury’’.
 • Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.”
 • „Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.”
 • „Wykonywanie robót drogowych po zakończeniu prac budowlanych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.”
 • Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 225mm pod drogą krajową DK7 na odcinku od skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Kolejową do wysokości skrzyżowania ul. Rajskiej z ul. Kolejową w Łomiankach. Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 160mm pod drogą krajową DK7, na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową z ul. Agawy w Łomiankach.

Przejdź do...

Rodo
Polecenie zapłaty
Jakość wody
Dla Mieszkańców
LOGOWANIE E-BOK
O spółce
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki Etap II
Współpraca z WFOŚiGW
Przetargi 2017_pzp
Przetargi 2017_zwik
Przetargi 2018_pzp
Przetargi 2018_zwik
Przetargi 2019_pzp
Przetargi 2019_zwik
Odbiór odpadów zielonych
Przetargi 2020_pzp
Przetargi 2020_zwik

Podział Gminy na rejony odbioru odpadów zielonych

utworzono: 26.09.2019 - 14:35 / zaktualizowano: 06.03.2020 - 15:43

Podział Gminy na rejony odbioru odpadów zielonych

Rejon 1A (Dąbrowa Zachodnia, Dąbrowa Leśna, Dąbrowa Rajska):

Brzozowa, Dolna, Górna, Kamienista, Łuże, Magnolii, Modrzewiowa, Ofiar Katynia, Piaskowa, Sosnowa, Ułanów Jazłowieckich, Wiślana (od Kampinoskiej do Kolejowej), Zachodnia, Zielona

Rejon 1B (Dąbrowa Zachodnia, Dąbrowa Rajska, Osiedle Kwiatowe):

Dobra, Fiołka, Francuska, Irysa, Kolejowa (nr nieparzyste od Brukowej do 119), Krokusa, Michałowicza, Nowa, Przebiśniega, Rajska, Rzemieślnicza, Sasanki, Stara, Szpitalna (od Kolejowej do Zachodniej), Wiosenna (od Kolejowej do Zachodniej), Zawilca

Rejon 2A (Dąbrowa Leśna):

Akacjowa, Graniczna, Grzybowa, Kalinowa, Kampinoska, Konwaliowa, Kwiatowa, Leśnych Dębów, Łyżwiarska,  Młocińska, Narciarska, Partyzantów, Pionierów, Macieja Rataja, Sezamkowa, Słoneczna, Sportowa, Świerkowa, Wesoła, Żywiczna

Rejon 2B (Dąbrowa Leśna, Buraków):

Aleja Lip, Asfaltowa, Borzobohatego, Brukowa (od Akacjowej do Kolejowej), Długa, Glinianki, Jodłowa, Ludowa, Osikowa, Pancerz, Równa, Starej Cegielni, Stary Tor, Szeroka, Śliska, Wąska, Wyboista, Wydmowa, Żwirowa

Rejon 3 (Łomianki Górne):

Agawy, Baonu Zośka, Gospodarcza, Kaktusowa, Kasztanowa, Kolejowa (nr. parzyste od Mokrej do Wiślanej), Stanisława Konarskiego, Krzywa, Miłosna, Mokra, Orzechowa, Palmowa, Podleśna, Przygodna, Romantyczna, Sierakowska (od Kolejowej do Warszawskiej), Stanisława Staszica, Warszawska (od Armii Poznań do Wiślanej), Wiosenna (od Kolejowej do Warszawskiej), Zalotna

Rejon 4 (Łomianki Centralne i Łomianki Majowe):

Boczna, Działkowa, Ferrytowa, Jaśminowa, Kolejowa (nr parzyste od Brukowej do Wiślanej), Kosynierów, Krótka, Kusocińskiego, Leśna, Maciejowicka, 1 Maja, 3 Maja, 9 Maja, Majowa, Malarska, Normatywna, Okrężna, Osiedlowa, Poprzeczna, Przeskok, Racławicka, Szkolna, Szpitalna (od Kolejowej do Warszawskiej), Warszawska (nr nieparzyste od Brukowej do Wiślanej), Wiślana (od Kolejowej do Warszawskiej), 22 Września

Rejon 5 (Łomianki Pawłowo, Ł. Prochownia, Ł. Chopina i Ł. Dolne):

Arciszewskiego, Baczyńskiego (zabudowa jednorodzinna), Bołtucia, Al. Chopina (od Wiślanej do Szymanowskiego), Cicha, Dębowa, Fabryczna, Jeziorna, Jana Kiepury, Lalkowa, Lwowska, Pawłowska, Pobożnego, Polna, Spokojna, Szczytowa, Szpilmana, Warszawska (nr parzyste od Brukowej do Wiślanej), Wiślana (od wału do Warszawskiej), Zielonej Łąki

Rejon 6A (Łomianki Stare, Łomianki Trylogia):

Bolesława Chrobrego,  Dąbrówki,  Aleksandra Fredry, Gościńcowa, Marcina Kasprzaka, Kmicica, Mieszka I, Oleńki, Skrzetuskiego (od Oleńki do Zagłoby), Spacerowa, Szczęśliwa, Wiejska, Włościańska, Zagłoby

Rejon 6B (Łomianki Trylogia, Ł. Powstańców):

Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Jedności Robotniczej, Parkingowa, Adolfa Pilcha, Podbipięty, Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy, Mikołaja Reja, Skrzetuskiego (od Rolniczej do Wołodyjowskiego), Weteranów, Wjazdowa, Wojska Polskiego, Wołodyjowskiego, Stefana Wyszyńskiego

Rejon 7A (Łomianki Chopina):

Wojciecha Bogusławskiego, Al. Chopina (od Armii Poznań do Szymanowskiego), Dąbrowskiego, Józefa Elsnera, Stanisława Moniuszki, Czesława Niemena, Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego, Wspólna

Rejon 7B (Łomianki Chopina, Ł. Dolne i Kępa Kiełpińska):

Azalii, Grażyny Bacewicz, Bacha, Brzegowa, Gajowa, Majora Bronisława Kamińskiego, Kilara, Kościelna Droga, Krajobrazowa, Lisieckiego, Witolda Lutosławskiego, Łużycka, Mozarta, Podwale, 6 Pułku Piechoty, Vivaldiego

Rejon 8A (Kiełpin, Dziekanów Bajkowy):

Bukowa, Cyprysowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Klonowa, inż. Antoniego Kocjana, ppłk Józefa „Szymona” Krzyczkowskiego, Leszczynowa, Eugeniusza Lokajskiego, Partyzanta Józefa Niegodzisza, Porzeczkowa, Henryka Sienkiewicza, Truskawkowa, Wiązowa, Wiklinowa, Żołnierzy Narwiku

Rejon 8B (Dziekanów Bajkowy):

Baśniowa, Bolka i Lolka, Jana Brzechwy, Czerwonego Kapturka, Dobrej Wróżki, Kaczki Dziwaczki, Kolejowa (nr parzyste od Graniczka do Witosa), Kopciuszka, Koszałka Opałka, Marii Kownackiej,
Kota w Butach, Krasnoludków, Stanisława Mikołajczyka, Waligóry, Wincentego Witosa, Złotej Rybki.

Rejon 9 (Kiełpin, Rolnicza w Łomiankach i Kiełpinie, Dziekanów Bajkowy, Łomianki Powstańców):

Andersena, Armii Poznań, Brzoskwiniowa, prof. Stanisława Brzósko, dr. Jana Cebertowicza, Al. Chopina (od Cienistej do Ogrodowej), Cienista, Czereśniowa, Gruszkowa, Gwiaździsta, Jesionowa, Klonowy Park, Koncertowa, Morelowa, Ogrodowa, Rolnicza (od Wiślanej do Wiklinowej), Warszawska (od Armii Poznań do Wiklinowej), Willowa, Wiśniowa, Zielna

Rejon 10A (Dąbrowa Zachodnia, Dziekanów Leśny):

Akinsa, Cisowa, Lutza, Kolejowa (nr nieparzyste od Sierakowskiej do Szymczaka), Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Miła, Pogodna, Prosta, Równoległa, Sierakowska (od Łuże do Kolejowej)

Rejon 10B (Dziekanów Leśny):

Adama Asnyka, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lotników Alianckich, Adama Mickiewicza, Miodowa, Niska, Cypriana Kamila Norwida, rotmistrza Witolda Pileckiego, Władysława Stanisława Reymonta, Marii Rodziewiczówny, Juliusza Słowackiego, sierż. Władysława Szymczaka, Torfowa, Wierzbowa

Rejon 11 (Dziekanów Nowy, Dz. Polski i Sadowa):

Stefana Batorego, Biedronki, Błotna, Borówkowa, Czarodziejskiej Góry, Jagodowa, Kolejowa (od Witosa do Pieńkowa), Królowej Marysieńki, plut. Klemensa Lipińskiego, Literacka, Mistrza i Małgorzaty, Odysei, Piękna, Podróżna, Poziomkowa, Przy Jeziorze, Rolnicza (od Wiklinowej do Pieńkowa), Sielanki, Strzelecka, Środkowa, Turystyczna, Wakacyjna, Wędkarska, Wędrowców, Władcy Pierścieni, Wrzosowa, Zaciszna, Zagórze

Rejon 12 (Buraków, Łomianki Prochownia):

Brukowa (od Kolejowej do oczyszczalni), Brühla, Stefana Czarnieckiego, Tadeusza Kościuszki, 11 Listopada, Łąkowa, Mała, Olszynowa, Elizy Orzeszkowej, Parkowa, Pastewna, Poniatowskiego, Prochowni, Przechodnia, Przelotowa, Przełajowa, Przyłuskiego, Jana III Sobieskiego, Staromiejska, Strumykowa, Ślepa, Wałowa, Warszawska (nr parzyste od 12 do 80), Wólczyńska, Zaułek

Rejon 13 (Zabudowa wielorodzinna):

Por. Francisa Akinsa 6, osiedle Baczyńskiego, Fabryczna 2, 2A,

Marii Konopnickiej 1, 7, 8A, 8B, 9, 13, 48A, 65, Kościuszki 10, Pionierów 36, 38, osiedle „Naturalis”

Równoległa 1,3,5, osiedle „Tęcza” - Staszica

 


Copyright © Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Data: 23.07.2024 | Informacje o stronie